fbpx

AIM GREEN TECH

Иднината е електрична и зелена...
Да бидеме подготвени!

Ние сме компанија за производство на зелена енергија која се стреми да обезбеди одржливи, обновливи, балансирани и децентрализирани енергетски решенија за Северна Македонија и разновиден круг на крајни корисници. Стратешкиот инвестициски проект АИМ ГРЕЕН ТЕЦХ произлезе од повик за стратешки инвестиции од Владата на Република Северна Македонија, отворен за домашни и меѓународни компании.

AIM GREEN TECH

Иднината е електрична и зелена…
Да бидеме подготвени!​

Ние сме компанија за зелена енергија која се стреми да обезбеди одржливи, обновливи, балансирани и децентрализирани енергетски решенија за Северна Македонија и разновиден круг на крајни корисници. Стратешкиот инвестициски проект АИМ ГРЕЕН ТЕЦХ произлезе од повик за стратешки инвестиции од Владата на Република Северна Македонија, отворен за домашни и меѓународни компании.

Нашето инвестиција во Северна Македонија

150 Mw/h PV енергија

Изградба на соларни инсталации - фотоволтаични панели со комбиниран максимален капацитет од 150 Mw/h.

25 + 25 Mw/h моќност на гасни мотори

Инсталација на модерни гасни мотори (прилагодливи на водород), со основно оптоварување од 25 Mw/h и „студена резерва“ од 25 Mw/h, за балансирање на мрежата, особено ноќе и во денови без сонце.

Системи на батерии

Опционален систем на батериска технологија посебно корисен за микро-балансирање на електричната мрежа.

174 милиони евра

Проценуваме дека вкупната инвестиција во Северна Македонија ќе изнесува приближно 174 милиони евра.

Обновлива иднина

Поголема енергетска независност, подобра заштита на животната средина и помало загадување на воздухот во Северна Македонија.

Децентрализирана енергија

Изградба на 6 локации низ целата земја, на индустриски земјишта купени од нашата компанија.

Намалување на цените на енергијата

Цените на енергијата се базираат на берзите Hupex / TTF со 30% намалување на цената на продадената електрична енергија.

Иднината е зелена!
Треба да бидеме флексибилни за да се прилагодиме на сегашните и идните барања за енергија.

Како функционира системот?

Трансформацијата на старите електрани на јаглен и нафта е предизвик. Земјите низ целиот свет бараат решенија за надминување на старите методи на производство со обновливи алтернативи. Обновливата енергија е енергијата на иднината, но тоа оди рака под рака со надежни и докажани технологии кои обезбедуваат одржливо, обновливо и балансирано производство на енергија.

Децентрализираното производство на енергија близу до крајниот потрошувач е оптималната конечна цел. Денес, изборот на повеќе локации за производство на енергија нуди подобро решение за оптоварувањето на тековната достапна електрична мрежа. Тоа претставува најдоброто од „двата света“ за напојување на тековната мрежа, колку што е можно поблиску до нејзиниот краен потрошувач, со што се намалува преоптоварувањето на главните линии.

Технологиите се адаптирани на иднината, бидејќи едноставно можат да се префрлат на други извори на гориво. Гасните мотори што ги предлага AIM GREEN TECH се подготвени за користење на водород и може да се модифицираат да го прифатат водородот како извор на гориво.

Ветерот, сонцето, хидроенергијата и водородот се извори на енергија кои треба да се приоритетизираат, во комбинација со технологии кои можат да ги задоволат идните потреби на македонските граѓани. Нашите модерни гасни мотори можат брзо да се вклучуваат и исклучуваат (од 1 до 5 минути) за да обезбедат соодветно балансирање на мрежата. За споредба, гасните турбински мотори им треба многу повеќе време за стартување (до 3 часа) и како последица се користат континуирано.

Модерни гасни мотори

АИМ ГРЕЕН ТЕЦХ е во преден план на иновациите за одржлива енергија, при што нашите гасни мотори играат клучна улога во транзицијата кон поеколошка иднина. Овие мотори не се само извор на чиста енергија; тие се мост кон иднината, дизајнирани да бидат компатибилни со водородно гориво за да обезбедат долгорочна работа и прилагодливост на идните извори на енергија. Нагласувајќи ја нивната адаптибилност кон иднината, овие мотори се инженирани да преминат на водород, што е доказ за нашата посветеност на иновациите и заштитата на животната средина.

Стратешкото распоредување на овие гасни мотори оди и подалеку од производството на енергија; тоа го олицетворува нашето посветување на подобрувањето на благосостојбата на заедниците каде оперираме и здравјето на животната средина. Созададената топлина од овие мотори нуди двојна корист, служејќи како одржлив извор на енергија за греење и ладење во локалните управни единици, заедниците и бизнисите. Нивниот модуларен дизајн овозможува и постепено проширување, со што совршено се усогласува со целите за енергетска независност на нацијата и за декарбонизирана иднина во согласност со директивите на ЕУ.

Преку АИМ ГРЕЕН ТЕЦХ, ние не само што ги напојуваме домовите и бизнисите; ние ја помагаме одржливата, независната и светла иднина на Северна Македонија.

Win - win за Северна Македонија

AIM GREEN TECH и нуди на Северна Македонија стабилно решение за надминување на идните предизвици на енергетскиот пазар.

Стратешкиот инвестициски проект „AIM GREEN TECH“ претставува балансирано и иновативно енергетско решение и е дел од сеопфатната стратегија за револуција во енергетскиот сектор на Република Северна Македонија. Стратешкиот инвестициски проект „AIM GREEN TECH“ се фокусира на избалансиран и иновативен пристап во многу потребната енергетска транзиција на Република Северна Македонија кон одржливи, чисти, па дури и извори на енергија со нула емисија, како што е водородот, обезбедувајќи поздрава животна средина за нејзината граѓани.

Реализацијата и имплементацијата на стратешкиот инвестициски проект „AIM GREEN TECH“ ќе отвори нови работни места за високообразована работна сила како инженери за енергетски софтвер и енергетски менаџмент, но ќе создаде и специфични работни места за лица со „технички вештина“, како механичари, монтери, водоводџии и заварувачи. Повторно, овие работни места ќе бидат децентрализирани, обезбедувајќи можности за работа низ целата земја. „AIM GREEN TECH“ се обврзува да ги држи платите далеку над минималната плата во Република Северна Македонија.

Стратешкиот инвестициски проект „AIM GREEN TECH“ обезбедува децентрализирано решение поблиску до крајните потрошувачи и ги избегнува загубите при пренос на електрична енергија, создавајќи распространета инвестиција низ целата земја, корисна за многу локални заедници. Дополнително, намалувањето на концентрираните максимални оптоварувања на постојната електрична мрежа ја намалува потребата од големи инвестиции во нови кабли со висока моќност што предизвикува здравствени, еколошки и социјални ризици.

Ко-генерираната топлина, добиена од моторите на гас може да се користи од единиците на локалната самоуправа, локалните заедници и деловните субјекти. Спротивно на вообичаеното уверување, топлината може да се претвори и во ладење преку апсорпциони чилери, со изобилство на примени на употреба, што дополнително придонесува за намалување на загадувањето на амбиенталниот воздух и може да обезбеди подобар животен стандард на граѓаните. Греењето и ладењето на училиштата, градските сали и домовите е можен следен чекор.

Земјоделството може да биде уште еден пример за употреба, каде топлата вода може да биде од значајна важност во одгледувањето на оранжерии, а студената вода може да се користи во многу потребниот развој на складишта за ладење за да се одржат земјоделските производи свежи, овозможувајќи им на земјоделците да ги складираат земјоделските производи подолго и обезбедување повеќе време за жетва. Овој аспект со повеќе предности не може да се потцени и ќе ја направи Северна Македонија пример за многу други народи.