fbpx

За проектот

AIM GREEN TECH претставува балансирано и иновативно енергетско решение и е дел од опфатната стратегија за револуционирање на енергетскиот сектор на Република Северна Македонија. Стратегискиот инвестициски проект „AIM GREEN TECH“ се фокусира на балансиран и иновативен пристап во силно потребната енергетска транзиција на Република Северна Македонија кон одржливи, чисти и дури и енергетски извори без емисии како што е водородот, обезбедувајќи поздрава околина за нејзините граѓани.

Стратешкиот инвестициски проект предвидува решение преку изградба, на иновативно производство на енергија на најмалку шест локации/заедници низ цела Северна Македонија на индустриски земјишта во сопственост на компанијата.

150 Mw/h PV енергија

Изградба на соларни инсталации - фотоволтаични панели со комбиниран максимален капацитет од 150 Mw/h.

25 + 25 Mw/h моќност на гасни мотори

Инсталација на модерни гасни мотори (прилагодливи на водород), со основно оптоварување од 25 Mw/h и „студена резерва“ од 25 Mw/h, за балансирање на мрежата, особено ноќе и во денови без сонце.

Системи на батерии

Опционален систем на батериска технологија посебно корисен за микро-балансирање на електричната мрежа.

174 милиони
евра

Проценуваме дека вкупната инвестиција во Северна Македонија ќе изнесува приближно 174 милиони евра.

Обновлива иднина

Поголема енергетска независност, подобра заштита на животната средина и помало загадување на воздухот во Северна Македонија.

Децентрализирана енергија

Изградба на 6 локации низ целата земја, на индустриски земјишта купени од нашата компанија.

Намалување на цените на енергијата

Цените на енергијата се базираат на берзите Hupex / TTF со 30% намалување на цената на продадената електрична енергија.

ВРЕМЕНСКА РАМКА

Фаза 1 - 149 милиони евра

Вредна 149 милиони евра странски директни инвестиции, се предвидува да биде пуштена во употреба за не подолго од две години и предвидува изградба на соларни инсталации, поконкретно фотоволтаични панели со комбиниран максимален пик капацитет од 150 Mw/h во најмалку 6 локации низ државата, имено, но не ограничувајќи се на: Неготино, Петровец, Могила, Гевгелија, Илинден и Кичево, како и набавка и монтажа на гасни мотори, со капацитет од 25 Mw обезбедувајќи континуирано „стабилна испорака“, со што се балансира производството на електрична енергија особено во текот на ноќта и во деновите кога нема сонце. Овие мотори, исто така, може да се прилагодат да работат на водород, што ги прави адаптирани на иднината. Покрај инсталацијата на горенаведената опрема, оваа фаза опфаќа имплементација на софтвер за управување со енергија и целата инфраструктура потребна за непречено распоредување како што се згради, патишта, огради, цевки, кабли, трансформаторски инсталации итн.

Фаза 2 - 25 милиони евра

Вредна 25 милиони евра, странски директни инвестиции предвидува инсталирање на дополнителни гасни мотори со дополнителна резервна моќност од 25 Mw/h како „студена резерва“, што значи дека се во постојан „stand-by“ режим и можат да се стават во функција секогаш кога и е потребно на Република Северна Македонија. Оваа „студена резерва“ обезбедува добредојдена тактичка и стратешка предност за државата, овозможувајќи балансирање на мрежата во итни ситуации или дури и кога се имплементираат повеќе други проекти од (неурамнотежените) обновливи извори, и создава одбрана од потенцијалните притисоци од соседните земји, контролирајки дел од снабдувањето со енергија на Северна Македонија. Моторите се модуларни, што значи дека оваа втора фаза може дури и да се продолжи во различни дополнителни фази, зголемувајќи го капацитетот во случај на дополнителни потреби.

Дополнително, стратешкиот инвестициски проект „AIM GREEN TECH“ предвидува можност за инсталирање на опционален технолошки систем на батерии кој посебно е корисен за “Pick Shaving” и микробалансирање на енергетската мрежа. Системот на батерии, во комбинација со сите други споменати технологии ќе резултира со сигурно, избалансирано, децентрализирано и одржливо производство на електрична енергија.

Вкупната вредност на директната странска инвестиција е 174 милиони евра

Модерни гасни мотори

AIM GREEN TECH е во преден план на иновациите за одржлива енергија, при што нашите гасни мотори играат клучна улога во транзицијата кон поеколошка иднина. Овие мотори не се само извор на чиста енергија; тие се мост кон иднината, дизајнирани да бидат компатибилни со водородно гориво за да обезбедат долгорочна работа и прилагодливост на идните извори на енергија. Нагласувајќи ја нивната адаптибилност кон иднината, овие мотори се дизајнирани да преминат на водород (штом стане конкурентно достапен на пазарот), што е доказ за нашата посветеност на иновациите и заштитата на животната средина.

Стратешкото распоредување на овие гасни мотори оди и подалеку од производството на енергија; тоа го олицетворува нашето посветување на подобрувањето на благосостојбата на заедниците каде оперираме и здравјето на животната средина. Созададената топлина од овие мотори нуди двојна корист, служејќи како одржлив извор за енергија за греење и ладење во единиците на локалната самоуправа, заедниците и бизнисите. Нивниот модуларен дизајн овозможува и постепено проширување, со што совршено се усогласува со целите за енергетска независност на државата и за декарбонизирана иднина во согласност со директивите на ЕУ.

Преку AIM GREEN TECH, ние не само што ги напојуваме домовите, земјоделството и бизнисите; ние ја помагаме одржливата, независната и светла иднина на Северна Македонија.

Финансирање

Сите средства потребни за реализација на стратешкиот инвестиционен проект AIM GREEN TECH ќе ги обезбеди стратешкиот инвеститор, односно инвеститорот не бара дополнителни финансиски средства од Република Северна Македонија за реализација на проектот.

Стратешкиот инвеститор на свој трошок ќе ги обезбеди сите потребни одлуки, решенија, лиценци, овластувања, потврди, одобренија, согласности и други документи и акти за реализацијата на стратешкиот инвестиционен проект во согласност со Закон.

Како обезбедување за реализација на стратешкиот инвестициски проект, стратешкиот инвеститор обезбеди банкарска гаранција од 5.220.000 евра.

Законот за реализација на стратешкиот инвестициски проект „AIM GREEN TECH“ предвидува Договор за купопродажба на енергија (ДПП) помеѓу стратешкиот инвеститор AIM GREEN TECH и АД Електрани на Северна Македонија-ЕСМ со период од 30 години, од кои во последните пет години ќе се применува дополнителен попуст од 15%.

Цената на обезбедената балансирана енергија ќе биде многу поповолна од онаа на струјата која сега се набавува преку отворениот пазар. Основа за пресметување на вредноста на енергијата што се испорачува преку фотоволтаична технологија ќе биде берзата HUPEX со намалување од 30%, при што долниот праг ќе биде 65, а горниот 90 евра за Mw/h. Цената добиена преку технологијата на гасните мотори ќе се пресметува со формула заснована на холандската TTF берза, која е водечка репер цена за ЕУ и пошироко (TTF се базира на обем на тргување со гас 14 пати поголем од домашната потрошувачка на Холандија). Цената за „Stand by – резерва“ ќе биде 36 евра за MW/h, а опционалниот батериски систем за микробалансирање на мрежата ќе биде достапен по цена од 10 евра за MW/h на час.

AIM GREEN TECH ќе биде ослободен од данок на добивка во првите 10 години од работењето, бидејќи ќе треба повеќе од 10 години инвестицијата да почне да носи реална добивка. Ова е стандардна оперативна практика за директни странски инвестиции во Северна Македонија.

Законот, исто така, предвидува стратешкиот инвеститор да плаќа по 1 евро за произведен MW/h на Фондот за развој организиран од Банката за развој на Северна Македонија, на секои 6 месеци за целото времетраење на работењето на проектот.